Zabalarra Eskola

elkarbizitza 2

ELKARBIZITZA PROIEKTUA

 Elkarbitzitza Proiektua: “Hezkuntza komunitateko kideen arteko harreman sarea da: non ezinbestekoa den denok gure eskubide eta
betebeharrak ezagutzea, adostea eta betetzea partaidetza eta elkarlana bultzatuz zubiak eraikiz eta estamentu ezberdinen arteko komunikazioa eta kontsensua bilatuz.
Elkarbizitza positiboaren oinarrian balore hauek daude:
errespetua, askatasuna, elkarkidetza, esfortzua ,
konpromisoa eta konfiantza.”